Röda Linser

Nettovikt

900g

Kfp/krt

12

Krt/pall

90
342046 – Röda Linser 900 g