Kvalitetsarbete

Vi på Foodex lägger stor vikt på kvalitet och kan med stolthet säga att vi är en av de etniska leverantörer som har absolut högst standard när det gäller kvalitet på livsmedel. Alla av våra leverantörer jobbar efter systematiska kvalitetssystem för att våra kunder ska känna sig trygga i att varor från Foodex alltid håller högsta standard.

IP Livsmedel

IP Livsmedel är en certifiering som är baserad på kraven inom livsmedelslagstiftningen. Det är ett certifikat som kräver att vi på Foodex har ett systematiskt kvalitetsarbete och kontinuerligt utvecklar vårt kvalitetsarbete, såsom renhållning av lager, kontroll av leverantörer och kontroll att alla förpackade livsmedel följer EU-regelverk kring livsmedelsinformation.

Innan vi samarbetar med en ny leverantör ser vi till att de också jobbar systematiskt med kvalitet, antingen genom IP-certifiering eller likvärdig internationell certifiering. Då majoriteten av våra leverantörer producerar utomlands och ofta i utomeuropeiska länder innebär detta väldigt mycket kommunikation, särskilt kring all information på förpackade livsmedel som ska vara på rätt språk och enligt EU-lagar. Denna nära kommunikation med våra leverantörer gör det möjligt för oss att ha koll på alla delar av produktionen och paketeringen och underlättar även för oss att att hålla en smidig logistik och snabba leveranser från våra leverantörer.

Läs mer om IP Livsmedel på www.sigill.se

iplivsmedel
Certifikat IP Livsmedel Foodex AB 2018-10-11

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Hållbarhet är en viktig fråga och alla företag bör vara delaktiga i miljöarbetet. En del av vårt aktiva miljöarbete är att vara anslutna till FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen fd. REPA) som har i uppdrag att samla in förpackningar och tidningar och se till att de återvinns i så hög grad som möjligt.

Insamlingssystemet finansieras huvudsakligen med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna, dvs företag som importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara, betalar. FTI drivs helt utan vinstintresse och ingen ekonomisk utdelning till ägarna får förekomma. Detta för att kostnaden för insamling och återvinning så lite som möjligt ska påverka priset på varorna.

Förutom vår anslutning till FTI har vi även ett systematiskt miljöarbete och har ett aktivt arbete för att vara ett så klimatneutralt företag som möjligt. Detta genom att minska svinn, välja miljövänliga och effektiva alternativ för av transport och förpackningar och även i vårt dagliga arbete i lager, kontor och ute på fält. Exempelvis samåker våra anställda eller väljer kollektivtrafik för att minska vårt företags klimatpåverkan.

Läs mer om FTI på deras hemsida: www.ftiab.se

fti_logo
FTI-Anslutningsbevis-2019