Fruktsås

Nettovikt

300g

Kfp/krt

15

Krt/pall

180