Affärsmål

  • För att förstora produktportföljen av internationella detaljhandelskedjor genom att erbjuda mervärdesprodukter och olika nischprodukter.
  • Inleda ett långsiktigt trovärdigt förhållande till återförsäljarna. Våra urvalskriterier är kvalitativa istället för kvantitativa.
  • På medellång sikt får man nya idéer från affärspartners och lanserar nya och exklusiva produkter positionering på den skandinaviska marknaden.