Business Principles

  • Rättvis handel och affärsetik är huvudidéer.
  • Våra kunder är våra partners. Att svara på alla frågor mycket snabbt och ge värde för sitt affärsidé.
  • Allierat med ämnen för socialt ansvar.
  • Att erbjuda miljövänliga produkter för att prioritera konsumenternas hälsa.