Nasib Svarta Oliver 700g

Nettovikt

700g

Kfp/krt

6

Krt/pall

132
342037 - NAS Svarta Oliver 700Gx6